ADWOKAT RAFAŁ MARCHALEWICZ

INDYWIDUALNA KANCELARIA ADWOKACKA


Adwokat Rafał Marchalewicz w 2009 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, broniąc pracę magisterską pod tytułem „Instytucja przepadku jako środka karnego w świetle uregulowań polskiego kodeksu karnego", napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa Ćwiąkalskiego.

W toku studiów prawniczych ukończył również Szkołę Prawa Amerykańskiego prowadzoną przez The Catholic University of America, Columbus School of Law oraz odbył stypendium zagraniczne na University of Iceland (Reykjavik, Islandia). Biegle posługuje się językiem angielskim.

W 2010 roku wpisany na listę aplikantów adwokackich prowadzoną przez  Krakowską Izbę Adwokacką, od 2013 roku adwokat.

 
Indywidualna Kancelaria Adwokacka

Rafał Marchalewicz


ul. Sienkiewicza 1C

34-500 Zakopane
NIP: 7361676188   REGON: 122878047

BANK PEKAO SA nr konta: 76 1240 5165 1111 0010 5201 6548